INFORMACIÓ GENERAL

  • Cursos adreçats a nens d’Educació Infantil (de 3 a 5 anys) i que estudien anglès per primer cop.
  • Classes d’una hora setmanal, sempre en horari de 17:15 a 18:15.
  • Grups reduïts (màxim 8 alumnes per aula).

 

MÈTODE I PROFESSORAT

  • Els professors de Little Kids són mestres especialitzats en Educació Infantil.
  • Classes dinàmiques i diverses que combinen jocs, cançons, vídeos i d’altres activitats lúdiques.
  • Classes íntegrament en anglès, aconseguint d’aquesta manera que l’alumne assumeixi i aprengui la llengua anglesa d’una manera gradual i natural. En aquesta etapa ens centrarem, bàsicament, en l’adquisició del llenguatge verbal – és l’edat on l’alumne aprendrà més vocabulari.

 

AVALUACIÓ

  • Al finalitzar cada trimestre, escriurem un informe personalitzat pels pares explicant tot allò que s’ha fet a classe, així com el progrés de cada alumne.

 

Els cursos Little Kids són el millor mètode per aprendre anglès d’una manera divertida!