Avís legal

  • Segueix-nos

Avís legal

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

En compliment del que es disposa en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), Escola d’Anglès Covent Garden, li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni en emplenar el formulari que apareix en la secció “Contacti” es recolliran en fitxers el responsable dels quals és Escola d’Anglès Covent Garden.
Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i en les condicions prevists en la LOPD, dirigint-se per escrit a Escola d’Anglès Covent Garden, situada al carrer Ricart,51, 08930 , Sant Adrià de Besós, o si ho prefereix amb un e-mail a contacte@coventgarden.cat.

Li demanem que comuniqui immediatament a Escola d’Anglès Covent Garden qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal reconeix que la informació i les dades personals recollits són exactes i veraços. La recollida de les seves dades de caràcter personal es realitza amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre l’entitat i, en general, informació de Escola d’Anglès Covent Garden que pugui ser del seu interès. De conformitat amb el previst en l’article 11 de la LOPD, en emplenar qualsevol dels formularis d’aquesta pàgina web, dóna el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractats, amb la finalitat de dirigir-li informació, sempre en l’àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

També autoritza a Escola d’Anglès Covent Garden perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l’enviament d’informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, a qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a Escola d’Anglès Covent Garden a l’adreça abans esmentada, en la qual haurà d’indicar les següents dades per a la seva identificació: nom i adreça.

Escola d’Anglès Covent Garden es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-los només per a les finalitats indicades. Així mateix li informem que Escola d’Anglès Covent Garden té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l’acció humana o del mitjà físic i natural, al fet que estan exposats. Tot això, de conformitat amb el previst en l’article 9 de la LOPD i en el Reial decret 994/1999 d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal.

 

Crèdits del website d’Escola d’Anglès Covent Garden

Aquest website ha estat programat per funcionar correctament amb els navegadors Internet Explorer 4 i Netscape Navigator 4 o superiors. Per a la seva òptima visualització recomanem que configuri la pantalla del seu ordinador a una definició de 800 x 600 *pixels o superior, amb grandària de lletra estàndard.

Drets de propietat i copyright
Escola d’Anglès Covent Garden
contacte@coventgarden.cat
Ricart,51
08930 Sant Adrià de Besòs
Barcelona ( Spain )
Telf. 931 84 32 21