Young Adults

11 a 18 anys

Ens preparem per tenir el títol de la Universitat de Cambridge.
Exigència, mètode i tecnologia.

Informació general

  • Cursos adreçats a alumnes de l’últim cicle d’Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat (dels 11 als 18 anys).
  • Classes de dues hores setmanals en dies no consecutius, o divendres en horari intensiu.
  • Grups reduïts (màxim 9 alumnes per aula).

Mètode i professorat

  • Mestres d’Educació Primària, filòlegs i/o traductors.
  • L’alumne es prepararà per desenvolupar les competències lingüístiques necessàries per superar els exàmens de la Universitat de Cambridge. Aquestes classes seran més exigents, però l’ús de les tecnologies a l’aula incrementarà la motivació i participació de l’alumne.
  • Classes íntegrament en anglès, on s’animarà als alumnes a que la llengua anglesa sigui sempre la llengua vehicular utilitzada per parlar tant amb el professor com amb els companys.
  • Prova de nivell gratuïta.

Avaluació

  • Al finalitzar cada trimestre, escriurem un informe personalitzat pels pares explicant tot allò que s’ha fet a classe, així com el progrés de cada alumne i la nota final dels exàmens.
  • Tots els alumnes faran exàmens on s’avaluarà la seva comprensió lectora, escrita, auditiva i oral. Treballem amb continguts i formats dels exàmens oficials de la Universitat de Cambridge per tal de que els alumnes es puguin familiaritzar amb aquests exàmens.
Desplaça cap amunt