Exàmens de Cambridge

Acrediten que s'han assolit amb èxit els diferents nivells d’anglès segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües

Informació general

Els exàmens oficials de la Universitat de Cambridge són reconeguts mundialment i aprovant-los s’acredita que s’han assolit amb èxit els diferents nivells d’anglès segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.


A Covent Garden som especialistes en la preparació dels exàmens oficials de Cambridge (amb un alt percentatge d’aprovats) i som centre preparador reconegut per Cambridge English Language Assessment. Al finalitzar cada trimestre fem simulacres perquè els alumnes vegin el seu funcionament i facin pràctica del que serà un examen real.


L’escola normalment es fa càrrec dels tràmits i la matriculació als exàmens. Actualment els alumnes del nostre centre es preparen i poden presentar-se als exàmens Key (A2), Preliminary (B1), First (B2) i Advanced (C1).

CUP Learning Partner
Preparation Centres
Prepare for Cambridge
Desplaça cap amunt