INFORMACIÓ GENERAL

  • Cursos dirigits a nens de primer i segon cicle d’Educació Primària (de 6 a 10 anys).
  • Classes de dues hores setmanals en dies no consecutius, sempre en horari de 17:15 a 18:15.
  • Grups reduïts (màxim 9 alumnes per aula).

 

MÈTODE I PROFESSORAT

  • Mestres d’Educació Primària, filòlegs i/o traductors.
  • Classes dinàmiques que combinen activitats lúdiques com jocs o cançons amb activitats escrites, que esdevindran cada cop més comunes.
  • Classes íntegrament en anglès, on s’animarà als alumnes a que la llengua anglesa sigui sempre la llengua vehicular utilitzada per parlar tant amb el professor com amb els companys.
  • Prova de nivell gratuïta.

 

AVALUACIÓ

  • Al finalitzar cada trimestre, escriurem un informe personalitzat pels pares explicant tot allò que s’ha fet a classe, així com el progrés de cada alumne.
  • Els grups Kids 3 i Kids 4 faran una petita prova a finals de trimestre, on s’avaluarà la comprensió lectora, escrita i auditiva de l’alumne.