INFORMACIÓ GENERAL

  • Cursos dirigits a persones de més de 20 anys que van estudiar anglès a l’escola i volen repassar coneixements, o bé a gent que no ha estudiat mai la llengua anglesa.
  • Classes de dues hores setmanals en dies no consecutius.
  • Grups reduïts (màxim 9 alumnes per aula).

MÈTODE I PROFESSORAT

  • Filòlegs i/o traductors.
  • Enfoc comunicatiu, fent èmfasi en activitats orals i de comprensió auditiva.
  • Classes íntegrament en anglès.
  • Prova de nivell gratuïta.

AVALUACIÓ

  • Tots els alumnes faran exàmens on s’avaluarà la seva comprensió lectora, escrita, auditiva i oral. Treballem amb continguts dels exàmens oficials de la Universitat de Cambridge per tal de que els alumnes es familiaritzin amb aquests exàmens.